Onze Projecten

 Koinonia Street Children Project

 The light of Belgium

Hoop Festival

 Freedom Festival new

KOINONIA bijbelschool

Greatest Gift Festival

 shalom small

  

In samenwerking met

STADSGEBED

SHALOMFESTIVAL

 

 

 

Artikelen

 

 

Federale Synode van de Protestantse en Evangelische Kerken 

 

KRUISWEG VAN DE CHISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN 

Dit jaar zal het tragische lot van de christelijke gemeenschappen in het land van de Bijbel een sombere schaduw werpen op de Goede Week en op het feest van Pasen. Onophoudelijk bereiken ons dramatische berichten over de christenen in het Midden-Oosten. De ene week in Syrië, de andere week in Irak, Iran, Egypte, de Palestijnse Gebieden en tot in Pakistan: telkens zijn christenen het slachtoffer van extremistische aanslagen en ideologische terreur. Sommigen worden om hun geloof gemarteld en gedood. Vele anderen worden ontvoerd of verdreven. Duizenden van hen leven samengepakt in vluchtelingenkampen of zijn uitgeweken naar buurlanden. Deze christenen behoren tot alle christelijke kerken en gemeenschappen. Ze hopen op de steun van hun christelijke broers en zussen elders in de wereld, al voelen zij zich soms door hen in de steek gelaten. Uiteraard zijn zij niet de enigen die zwaar lijden in het Midden-Oosten. Ook gelovigen van andere godsdiensten en vele mensen van goede wil hebben het er zwaar te verduren. Toch willen wij alle christelijke gemeenschappen in België oproepen om de Goede Week en de paastijd in nauwe verbondenheid met de christenen in het Midden-Oosten te vieren.

Hoe kunnen we op Goede Vrijdag het lijden van Jezus gedenken, zonder te denken aan de christenen uit het Midden-Oosten?  Het kruis van Jezus is nooit weg geweest.   Het was geen historische uitzondering.   Op zovele heuvels en bergen in het land van de Bijbel dragen christenen nog steeds het kruis van Golgotha en herhalen zij Jezus' woorden 'God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten'. Hoeveel keren zijn zij in de loop van de geschiedenis niet onder dat kruis gevallen en toch weer recht gestaan? Dat de voetafdrukken van Jezus in hun buurt liggen, heeft hen doorheen de eeuwen moed en kracht gegeven. In het gelaat van de lijdende Christus willen we op Goede Vrijdag ook hun gelaat herkennen. We bidden dat het kruis van Jezus voor hen een teken van hoop en verbondenheid mag zijn.

Hoe kunnen we in de  paasnacht en op Pasen de verrijzenis van Jezus vieren, zonder te denken aan de christenen uit het Midden-Oosten?  De Vader heeft zijn Zoon niet achtergelaten in de eenzaamheid van het lijden en de duisternis van de dood. Geen grafsteen is zo zwaar, of hij zal worden weggerold. Zelfs dit jaar zullen christenen in het Midden-Oosten tot elkaar zeggen ‘de Heer is werkelijk verrezen’ en samen een Alleluia aanheffen. Al moet hun viering nu doorgaan in een tentenkamp, een vervallen kerkgebouw of een anonieme schuilplaats.   Tijdens de paasnacht en op Pasen, wanneer wij elkaar de vrede wensen, willen we onze kring voor hen openen.  We bidden dat de Verrezen Heer hen opnieuw met een boodschap van verzoening en vrede tegemoet mag treden.

Onze christelijke gemeenschappen zijn nog onderweg naar het herstel van de volle eenheid in Jezus Christus. Toch hebben velen die ons zijn voorgegaan die volle eenheid in Jezus Christus al bereikt. Het zijn de geloofsgetuigen of martelaren van alle tijden en plaatsen,  die hun trouw aan Jezus en de kerkgemeenschap met de dood hebben betaald. Hun namen staan opgetekend in het ene martyrologium van de Kerk van Jezus Christus. Tijdens de Goede Week willen we de geloofsgetuigen en martelaren uit alle christelijke tradities gedenken, in het bijzonder zij die in de voorbije maanden het leven lieten in het Midden-Oosten.  

Wij nodigen alle christelijke gemeenschappen in België uit om tijdens de Goede Week en de paastijd een concreet gebaar te stellen van verbondenheid met de christenen uit het Midden-Oosten. Dat kan bijvoorbeeld door passende gebedsintenties te formuleren tijdens gebedstijden of liturgische vieringen, door aandacht te schenken aan christenen uit het Midden-Oosten die in ons dorp of onze stad verblijven, door een financiële of materiële solidariteitsactie te ondersteunen voor christenen in  het Midden-Oosten. Wij wensen u een gezegende Goede Week en een vreugdevol paasfeest.

 

Brussel, 27 maart 2015 

Kanunnik Jack McDonald, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België

Mgr. André-Jozef Léonard, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België

Dr. Geert W. Lorein, voorzitter Federale Synode van de Protestantse en Evangelische Kerken in België

Metropoliet Athenagoras van België, Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel

Ds. Steven H. Fuite, synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

 

 

Read full article at the website of Verenigde Protestantse Kerk in België

 

  

   

 

 

 

 

 

template Joomla
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok