Onze Projecten

 Koinonia Street Children Project

 The light of Belgium

Hoop Festival

 Freedom Festival new

KOINONIA bijbelschool

Greatest Gift Festival

 shalom small

  

In samenwerking met

STADSGEBED

SHALOMFESTIVAL

 

 

 

Artikelen

 


ARTICLE BY: Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou

 

 

WAT DOET GOD IN ONZE TIJD?

Onder de troepen van Davids getrouwe mannen , die zijn koninkrijk hielpen vestigen was er een opmerkelijke groep van leiders uit de stam Issaschar. Hun bijzondere kracht was niet hun grote aantal noch hun behendigheid in het hanteren van het zwaard, maar lag in het herkennen van de tijd. Ze wisten gewoonweg wat het hele land moest doen! (1 Kron. 12:32).

Er is een grote behoefte om Gods seizoenen en tijden voor onze generatie te leren onderscheiden, net zoals de mannen van Issaschar dat deden voor hun tijd. Alleen dan kunnen we in onze tijd een duidelijk doel en missie bepalen voor onze stad, land en continent.

Paulus begreep het unieke en specifieke werk van God voor zijn generatie en wijdde zijn leven toe aan het prediken van het revolutionaire evangelie van de ene “katholieke” Kerk; de volledige en volmaakte kerk die er is voor iedereen. De betekenis van het woord katholiek in het Grieks is gezond, allesomvattend, universeel en compleet. De letterlijke betekenis van het woord zou ‘met betrekking tot iedereen’ zijn, wat tegengesteld was aan de oorspronkelijke ervaring van het ene uitverkoren volk uit het Oude Testament.

Paulus sprak betreffende Gods reddingsplan tot zowel de joden als de (bekeerde) heidenen. Voor de eerste kerk was dit nog een mysterie en voor diegenen die vasthielden aan de oude manier van doen was het een strijd omdat ze niet begrepen  wat God in die tijd deed in hun generatie.

In dezelfde lijn  bleek de vervolging en uitspreiding van de vroege kerk van Jerusalem een unieke gelegenheid te zijn om de joden in de “diaspora” te bereiken met het goede nieuws, maar ook de heidenen. Sommige van de vervolgde christenen braken met de traditie en in plaats van ‘hetzelfde’ te doen als voorheen begonnen ze het evangelie ook te delen met heidenen. De Bijbel zegt  ‘En de Hand des Heeren was met hen’ (Handelingen 11 :19-21), en zo werd de machtige multiculturele kerk van Antiochië geboren die een mijlpaal werd in de kerkgeschiedenis en de moeder werd van Paulus’ missiewerk.  Het valt op te merken dat dit de plaats was waar gelovigen voor het eerst ‘christenen’  werden genoemd.

Vandaag wordt er in Europa en vooral in België geschiedenis geschreven voor onze ogen, waar duizenden mensen het land overspoelen door oorlog, crisis en allerlei omstandigheden in hun landen van afkomst en natuurlijk ook door de uitbreiding van de EU. Een voorproef van het multinationale karakter  van de hemel wordt al zichtbaar wanneer  we vandaag  wandelen door de straten van de meeste grote steden. De vraag die we voor onszelf moeten beantwoorden is of dit slechts het resultaat is van politieke en sociale omstandigheden, of dat God in controle is over deze omstandigheden en een plan heeft voor onze eigen generatie, iets dat de kerk zeer ernstig zou moeten nemen.

De seizoenen en tijden zijn in Gods hand en dienen de plannen die God heeft voor iedere generatie. Hij gebruikt socio-politieke omstandigheden om Zijn specifiek plan voor elk seizoen in beweging te zetten.  Net zoals we zien in de Bijbel hoe God de verordening voor een volkstelling gebruikt in de tijd van keizer Augustus om de juiste context te brengen voor de vervulling van de geboorte van de Messias in Bethlehem.

De nieuwe gelegenheid voor missiewerk voegt zich alleen maar bij de enorme, onbereikte oogstvelden van Europa en België. Maar terzelfdertijd doet er zich een uniek fenomeen voor in het Lichaam van Christus: allerlei culturen, nationaliteiten en talen uit de hele wereld komen samen in één plaats, onder één vlag ; Christus. Dit is wat Christus’ Kerk behoort te zijn in haar volledige en heilzame vorm.

Terzelfdertijd voert God arbeiders aan van overal in de wereld om één van de geestelijk meest stagnerende plaatsen wat betreft kerkgroei en opwekking te versterken en te ondersteunen : nl. Europa.

Wanneer we echter van dichterbij kijken, worden we geconfronteerd met een opmerkelijke situatie: een ‘apartheid’ ; een scheiding tussen plaatselijke en vreemde kerken. En in zekere mate zien we deze segregatie ook tussen verschillende denominaties. Onze gemeenschappen leven naast elkaar in dezelfde stad en hetzelfde land zonder elkaar echt te raken in broederlijk samenzijn. Ieder is bezig met het opbouwen van zijn eigen werk op zijn eigen wijze zonder op te kijken en rekenschap te geven van de tijd waarin we leven. We communiceren bijna niet. We werken zelden samen met elkaar en we leggen geen rekenschap af aan elkaar.

We zien hoe gemeenschappen van immigranten zich vaak terzijde geschoven en misverstaan voelen door de officiële kerk,  die zich  bezig houdt met haar eigen visie, haar eigen mensen en haar eigen programma’s. Allochtone kerken anderzijds, overspoeld door de veelheid aan verschillende nationaliteiten richten zich dan op hun eigen manier van doen om zo hun eigen cultuur , die ze bedreigd zien te bewaren.

De Heer ziet ons echter als één kerk in onze steden en in ons land; één volk met zijn verschillende ‘families’ en ‘stammen’ die samen de vele facetten van Gods genade uitdrukken. De leiders van de stam Issakar richtten zich op het vestigen van Davids koninkrijk en begrepen wat het hele koninkrijk moest doen in plaats van zich bezig te houden met hun eigen stam…  Is het niet  tijd dat we van een individualistische, kerkgerichte mentaliteit overschakelen naar een  koninkrijk gerichte mentaliteit?

Er is ons een gelegenheid geschonken met open armen een nieuw seizoen van God te ontvangen, hier, bij ons ‘thuis’. Een seizoen van God met haar kleurrijke en multiculturele uitdrukking. Seizoenen met hun speciale genade zijn er voor een doel. Ze zijn er om ons in staat  te stellen onze generatie op een effectieve manier te dienen. Ze roepen naar ons zodat we zouden begrijpen wat God nu aan het doen is, anders  gaan ze aan ons voorbij en vinden we onszelf  terug op de achtergrond, kijkend naar diegenen die het seizoen en de tijd wel herkend hebben…

Het is nog steeds de wil van God dat Zijn kerk er is voor iedereen, plaatselijke mensen en immigranten, niet discriminerend, verenigd,  volledig en heilzaam, en zonder scheidingen.

Begrijpen we de tijden waarin we leven en wat Gods volk te doen staat in dit land?

 

 

 

Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou
Voorzitster Koinonia Ministries
& Voorganger van de 'International Christian Fellowship' in Antwerpen

 

 

 

 

 

  

small right photo

    

  AKTIES - Handel NU! 

  BEVRIJD ASIA BIBI PETITIE
  onderteken de petitie!

 

  BRENG ONZE MEISJES TERUG 

  onderteken de petitie!

 

  RED PASTOR SAEED

  onderteken de petitie! 

 

  KOPPEL VERRORDEELD TOT 
  DE DOODSTRAF

  onderteken de petitie!

 

 

 

shalom festival en 

IN SAMENWERKING MET:

Belgische Coalitie voor Israel
De Alliantie Voor Vrede in het Midden-Oosten 
C'axent, Christelijke Waarden in de Politiek
Bijbeldag
Pakistaanse MinderhedsteunPray for the Shalom of Jerusalem

 Bid voor de vrede van Jeruzalem

 

SEMINARS

Seminar met Paul Harrison uit Texas. 
Thema: “de hemel”. God wenst dat wij met Hem communiceren in de hemelse gewesten. De Bijbel zegt: “Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus” (Ef 2:6). Samen zullen we leren hoe voorbede een uitwerking heeft en hoe het bekrachtigd wordt door verschillende bedieningspunten in de hemel. Audio opnames beschikbaar op verzoek.

 

template Joomla
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok